Oferta

Zapewniamy rusztowania  ramowe, elewacyjne a także konstrukcje specjalne w technologi Hünnebeck Bosta 70, 100 i Modex Firmy ThyssenKrupp.  
rusztowanie Lechbud
Bosta 70 jest rusztowaniem o szerokości pomostu 70 cm należącym do gr. 3 wg normy DIN 4420, części 1 o dopuszczalnym obciążeniu pomostu 2,0 kN/m2 i max wys. do 25 m. Bosta 70 oferuje Państwu szeroki wybór elementów pomostowych. Różnorodność ich dł. czyni rusztowanie szczególnie elastycznym i dopasowywanym do różnych warunków i kształtów budowli. Praktycznie dobrane wymiary i szeroki wybór elementów wyposażenia dodatkowego czynią system Bosta 70 wszechstronnym i elastycznym. Uskoki, wykusze lub ukośne odcinki fasad - wiele obiektów stawia rusztowaniom wysokie wymagania, co do ich zdolności dopasowywania się, Bosta 70 pokonuje najcięższe zadania. Krótki czas montażu obniża koszty. W programie Bosta 70 znajdują się elementy zapewniające różne możliwości pokonania istniejących nierówności terenu.rusztowanie lechbud

rusztowanie lechbudBosta 100 jest rusztowaniem o szer. pomostu 100 cm, a stosując wsporniki można ją zwiększyć do 300 cm. Zaliczona jest do gr. o dopuszczalnym obciążeniu pomostu 3,0 kN/m2, a przy zastosowaniu stalowych ram poziomych 250 i 125 – 6 kN/m2. Może być ono stosowane do 60 m wys. i jest dopuszczalne do użytkowania przy ciągłym wariancie murowania. Z ram poziomych i pionowych, poręczy ochronnych, krawężników, stężeń i podstawek śrubowych można zmontować rusztowanie o dowolnych rozmiarach.ruszowaie lechbud

rusztowanie lechbudModex jest rusztowaniem uniwersalnym, modułowym i węzłowym o dużej elastyczności zastosowania. Konstrukcja pozwala przenosić duże obciążenia. Wykorzystując rusztowanie Modex można montować je nie tylko o rzutach prostokątnych, ale także ukośnych, takie jak: rusztowania robocze czy ochronne. Poza tym modułowy rodzaj konstrukcji umożliwia budowę wież, klatek schodowych, podestów, trybun dla widzów itd. System znajduje zastosowanie jako rusztowanie wewnętrzne, fasadowe, nośne czy murarskie. Bogata oferta części systemowych, różne wysok. i długo. elementów, praktyczne gabaryty pozwalają na dopasowanie Modeksu do każdej formy architektonicznej. Potrzebne powierzchnie robocze można według wyboru wykonać z seryjnych elementów programu Bosta 70 lub 100.


Zajmujemy się także wynajem, montażem oraz sprzedażą rusztowań budowlanych.