Budowa Filharmonii w Olsztynie

28-09-2010
Współpraca przy podporach zadaszenia nad widownią filharmonii olsztyńskiej.